Sản phẩm nổi bật

Oyeah Công nghệ là nhà sản xuất sản phẩm OTC tốt nhất tại Trung Quốc, đặt tại Deqing Quận, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nó được thành lập vào năm 2002, sau hơn 15 năm phát triển, bây giờ nó đã có hơn 50 triệu USD doanh thu hàng năm.